•          El celler Empordàlia forma part d’un Grup Operatiu contra la Mosca de l’Olivera, creat al 2017 per cinc cooperatives, una de cada denominació d’origen de l’oli català.
  •          L'objectiu dels assaigs realitzats per les cinc cooperatives és disminuir l’impacte ambiental dels tractaments dels olivars, reduint els tractaments de síntesis química.
  •          Empordàlia col·labora, en aquests assaigs, amb el Servei de Sanitat Vegetal de Girona fent diferents estudis, per tal d’ampliar el coneixement del cicle biològic de la mosca de l’olivera.

Girona, 1 d’agost de 2019. El celler Empordàlia, com a cooperativa i trull de referència en les comarques de l’Empordà, ha estat pioner, durant els darrers anys, en l’assaig estratègies de lluita alternativa contra la mosca de l’olivera (Bactrocera Oleae). El que va impulsar tots aquests assaigs va ser, per una banda, disminuir l’impacte ambiental dels tractaments dels olivars, reduint els tractaments de síntesis química, i, per l’altra, la imminent retirada dels principals productes de síntesis química contra aquesta plaga, donat que, a partir de 2020, estarà prohibit utilitzar el dimetoat (producte de síntesis químic més utilitzat pel control de la mosca de l’olivera i de referència per a tots els agricultors).

Com que la Unió Europea ja portava temps anunciant que, en qualsevol moment, cauria el registre del dimetoat, Empordàlia va començar a fer proves amb diferents sistemes alternatius per establir noves estratègies de control alternatives. Així, des de 2015, s’ha introduït i promocionat l’ús de Captura massiva per tal de reduir el nombre de tractaments de síntesis química. Es va iniciar amb una superfície de 60ha i, en només quatre anys, ja n’hi ha més de 150ha.

Al 2017, es va crear el Grup Operatiu Contra La Mosca de l’Olivera, format per 5 cooperatives, una de cada denominació d’origen de l’oli català, entre les quals es troba Empordàlia, SCCL (DOP Empordà). La resta del grup el conformen Agrícola del Camp i Secció de Crèdit de Santa Bàrbara, SCCL (DOP Baix Ebre-Montsià), Fruits secs de les Garrigues, SCCL (DOP Les Garrigues), Unió Corporació Alimentaria, SCCL (DOP Siurana), Agrícola Sant Isidre de la Fatarella, SCCL (DOP Terra Alta), tots ells coordinats per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i amb IRTA com a Institut de recerca.

 

La lluita alternativa contra la Mosca de l’olivera

L’objectiu del projecte és implementar estratègies de lluita contra la Mosca de l’olivera (Bactrocera Oleae), la principal plaga clau de les oliveres, combinant diferents mètodes de control alternatius als tractaments de síntesis química. Cada cooperativa fa els mateixos assaigs amb sistemes alternatius, cadascuna en la seva zona i tenint en compte les seves varietats autòctones. Aquestes estratègies es basen en mètodes respectuosos amb el medi ambient, principalment en la captura massiva d’adults de la mosca de l’olivera, combinada amb l’aplicació d’altres sistemes alternatius ecològics com el caolí, el beauveria bassiana i l’spinosad.


L’aplicació d’aquests mètodes de control alternatius en substitució dels tractaments de síntesis química permetrà obtenir oli d’oliva d’alta qualitat, minimitzar l’impacte mediambiental i incrementar la competitivitat del sector oleícola català.Cada sistema alternatiu ecològic té la seva peculiaritat. La captura massiva es fa mitjançant la utilització de trampes i de sistemes d’atracció (alimentaris, sexuals, visuals...). Amb aquests es pretén capturar el màxim d’individus, de forma que les poblacions restants no provoquin danys al cultiu. Pel que fa al caolí, és una argila que s’utilitza com a barrera física per dificultar la posta de la mosca de l’olivera. És un mètode preventiu, ja que cal aplicar-lo abans que la mosca posi els ous. L’aplicació d’aquest producte ha de ser molt precisa per tal de cobrir bé l’oliva, si l’aplicació no és correcte l’eficàcia és molt baixa. El beauveria bassiana és un fong que genera la toxina beauvericina (BEA) i que forma part del control biològic de molts insectes plaga. I, per últim, l’spinosad és un insecticida d’origen natural que s’obté de forma natural durant la fermentació realitzada pel microorganisme del sòl, Saccharopolyspora spinosa. És un mètode adulticida i s’ha d’aplicar a l’inici de la infestació.

En el cas d’Empordàlia, el celler treballa juntament amb el Servei de Sanitat Vegetal de Girona fent diferents estudis per tal d’ampliar el coneixement del cicle biològic de la Mosca de l’olivera, sobretot durant la fase hivernal d’aquesta. L’objectiu d’aquest estudi és poder veure si, realitzant diferents mètodes culturals al llarg de l’any als olivars en el maneig del sòl (llaurar, cobertes vegetals, etc), en la recollida primerenca de les olives per evitar que caiguin a terra i quedi inòcul de mosca per l’any vinent o en el control de l’ús d’adobs nitrogenats, entre d’altres mètodes, es poden reduir les poblacions de mosques en els moments de més incidència de la campanya i, per tant, reduir els tractaments.